Sistemini sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi esas alarak araştırmaya ihtiyaç duyan tüm kurumların (Siyasi, Yerel Yönetimler, Kamu, Özel, STK vb.) taleplerine cevap verebilecek uzmanlık düzeyinde olmaktır. 

“Doğru Verilere Doğru Kaynaktan Ulaşın” vaadimiz, memnuniyetiniz sağlanıncaya kadar geçerlidir. ​ASAL Araştırma ve Danışmanlık, güvenilirlik ve saygınlığını dürüstlük, metodolojik duyarlık, bilimsel titizlik ve kurumsal ciddiyetine borçlu olduğunun bilinci içindedir.