Kamuoyu yoklamaları (Seçmen Davranışları, Lider Popülaritesi, Seçmen Psikolojisi, Siyasi Söylem Analizi, Sosyopolitik Değişim ve Gündem Araştırmaları, Aday Araştırmaları, Gençlik Araştırmaları, Aile Araştırmaları, reklam araştırmaları ,Pazar araştırmaları,...)